Dlaczego warto zlecić prawnikowi prowadzenie postępowania sądowego? Nie każdy proces wymaga udziału radcy prawnego w charakterze reprezentanta. Jest kilka postępowań, które to z uwagi na nieskomplikowany charakter nie wymagają jego uczestnictwa. Należy do nich na przykład postępowanie o potwierdzenie nabycia spadku. Rzecz jasna od tej reguły bywają wyjątki. Adwokat jest konieczny w sprawach cywilnych (na przykład o alimenty), w postępowaniach rodzinnych, a na pewno w gospodarczych.

Prawo

Autor: controlarms
Źródło: www.flickr.com

Asysta prawnika w sprawach przed sądem polega na zastępowaniu reprezentowanej przez prawnika strony procesu a także realizowaniu za nią przedsięwzięć mających związek ze sporządzaniem wszelkiej korespondencji procesowej (pozwu, skarg oraz innych wniosków) i – co najistotniejsze – adwokat bierze aktywny udział w rozprawie, zadaje pytania uczestnikom. W tym miejscu na adnotację zasługuje również to, że poczynając od 5 maja 2012 r. odmieniły się przepisy kodeksu cywilnego.

Nakładają one dziś na uczestników postępowania nowe, bardziej restrykcyjne obowiązki, do jakich należy przedstawienie w pozwie i odpowiedzi na pozew każdych stwierdzeń a również wniosków dowodowych, pod surowością odrzucenia spóźnionych stwierdzeń a także dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni iż nie zgłosił ich w pozwie czy innym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub iż uwzględnienie spóźnionych twierdzeń jak też dowodów nie wywoła zwłoki w zidentyfikowaniu przedmiotu sprawy. Tutaj więcej informacji: klik klik.

Należy również – kliknij, zobacz, sprawdź – zaznaczyć, iż z uwagi na zaistniałe zmiany udział prawnika w przebiegu pierwszej instancji bywa bardzo istotny właśnie z uwagi na potrzebę przeprowadzenia w sposób zupełny postępowania dowodowego. Kiedy mamy ograniczone możliwości finansowe to zawsze polecane jest zatrudnienie adwokata do udziału w procesie przed sądem początkowej instancji, natomiast w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji bądź kontrakcji na nią.

prawo na świecie

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Należy również podkreślić, iż koszta udziału prawnika w procesie będą, co do zasady, zwracane przez stronę przegraną na podstawie stosownego rozstrzygnięcia. Sąd może również zwolnić strony postępowania z opłat sądowych jeżeli ich sytuacja materialna to argumentuje.