Rynek pracy jest współcześnie kompletnie nieobliczalny. Zdają sobie z tego sprawę najlepiej osoby, które posiadają stałej pracy.

Przełożony przekazuje wypowiedzenie umowy o pracę, a dalej były zatrudniony musi szukać angażu na własną rękę. To, czy znajdzie następny zakład pracy, jest uzależnione od różnych elementów. Pewne jest z kolei jedno – zwolnienie z pracy jest dla niego doświadczeniem, po którym niełatwo wrócić do codzienności.

Rozwiązanie umowy o pracę

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

W polskich zakładach pracy tylko niekiedy zachodzi rozwiązanie umowy o pracę.

Szukasz użytecznych informacji? To dobrze, ta strona internetowa rzecznik patentowy kraków na pewno Cię zaciekawi, gdyż znajdziesz na niej wiele bardzo pożytecznych informacji.

Można wyjść z założenia, że to dobry znak. Nic bardziej mylnego. Takie praktyki to rzadkość, gdyż niewielu zatrudnionych posiada umowę o pracę. Często ma miejsce zatrudnianie na tzw. umowy śmieciowe, czyli umowę zlecenie i umowę o dzieło. Przy tego rodzaju rozwiązaniach prawnych łatwo o błyskawiczne zwolnienie pracownika przez pracodawcę. Jednak, jeśli już ktoś ma umowę na etat, warto zapoznać się w swoich prawach i rozeznać się, w jaki sposób bez uszczerbku na zdrowiu zwolnić się z przedsiębiorstwa. Pracodawcy bowiem nieraz wykorzystują nieznajomość przepisów przez pracownika i przekazują mu wypowiedzenie umowy o pracę, podczas gdy teoretycznie nie mogą tego robić.

Rodzaje zwolnień

Praca przy komputerze

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Zwolnienie z pracy może mieć wielorakie postaci. Istnieje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zakończeniem okresu, na który była zawarta oraz – w przypadku umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy – z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Wszelkie zasady, którymi rządzi się relacja przełożony – zatrudniony znajdują się w Kodeksie Pracy.

Rozwiązanie a wygaśnięcieNależy wiedzieć, iż rozwiązanie umowy o pracę nie jest tym samym co jej wygaśnięcie. Z tym drugim przypadku zwolnienie z pracownika jest powodowane wydarzeniami losowymi, niezależnych od żadnej ze stron. Traumatyczną przyczyną wygaśnięcia umowy o pracę jest śmierć prezesa (nie dotyczy to spółek, spółdzielni i sfery budżetowej), śmierć pracownika a także jego nieobecność w miejscu zatrudnienia powyżej 90 dni z powodu aresztowania.