Ten poradnik oferuje nieco użytecznych wiadomości dla każdego, kto rozgląda się za miejscem zatrudnienia, a obce mu są prawo pracy i różnice w umowach. Z pewnością będzie przydatny zwłaszcza dla ludzi zaraz po studiach, którzy właśnie znaleźli się na rynku pracy i nie znają jego realiów.

praca

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Utarło się określenie umowa śmieciowa. Najmocniej jest ono używane przez różnej maści polityków, politologów i dziennikarzy. Czy rzeczywiście takiego typu kontrakt ma niską wartość? Raczej nie. Posiada plusy dla pracownika i pracodawcy.

Spójrzmy:Umowa o dzieło to najbardziej okrojona odmiana kontraktu. Pojawia się głównie w kwestii autorskich prac, czyli rysunków, rzeźb, książek itp. Do wad umowy o dzieło należy zaliczyć na pierwszym miejscu brak wszelkich świadczeń – emerytalnych i zdrowotnych. Nie przewiduje również jakiekolwiek urlopu, gdyż jest to kontrakt jedynie na wykonanie danego dzieła w sprecyzowanym czasie. Mocnymi stronami na pewno są elastyczność czasowa dla zleceniobiorcy oraz zmniejszone koszty pracy. Małe obciążenia podatkowe i spore odliczenia kosztów uzyskania są najbardziej widoczne przy umowach autorskich.

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO

Umowa zlecenie wygląda podobnie do umowy o dzieło. Spisuje się ją na określony czas, opisując ogólnie przedmiot zlecenia. Suma gwarantowanych świadczeń jest zależna od pracownika. Na ucznia szkoły wyższej nie są odprowadzane żadne składki. W innym wypadku pracodawca płaci składkę zdrowotną, rentową i emerytalną, ale ciągle nie umowa nie przewiduje urlopu. Tak samo jak umowa o dzieło, umowa zlecenie podpada pod kodeks cywilny.

Umowa o pracę to marzenie niejednego bezrobotnego. Trudno się dziwić, w końcu to pewny etat, większe pieniądze no i naturalnie urlop, liczony według stażu. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że obywatela z umową o pracę ochrania prawo pracy (strona). Proponuję skorzystać z kodeksu, by zapoznać się mocniej z wykazem praw, jakie przyznane są pracownikowi na tego rodzaju dokumencie. Zwróć szczególną uwagę na zapisy poświęcone powszechnemu zjawisku, jakim jest mobbing w pracy. To ochroni cię przed niebezpieczeństwami.