Szczególnie popularnią na naszym krajowym rynku normą zarządzania środowiskiem jest norma iso 14001. Jest to jeden ze standardów iso, jaki opublikowany został przez British Standards Institution w 1992 roku. Był to wówczas pierwszy standard na świecie, który ściśle związany był z systemem zarządzania środowiskiem BS 7750. Cztery lata później instytucja opublikowała unowocześnioną wersję normy, którą była właśnie 14001. Ma to duże znaczenie do dnia dzisiejszego.

TÜV Rheinland
Zarządzanie środowiskowe a norma iso 14001Każda organizacja ma określone pewne cele, do których osiągnięcia wciąż dąży. Gdy zostaną one osiągnięte, stawia się kolejne, gdyż na tym oparty jest rozwój każdego przedsiębiorstwa.

Wejdź na ten odnośnik i zobacz więcej szczegółowych danych odnoszących się do analizowanego tutaj tematu. Na pewno jest on niezwykle atrakcyjny.

Biorąc pod uwagę normę iso 14001, pozwala ona zbudować System Zarządzania Środowiskowego. Oparte jest to wówczas o podejście procesowe, to znaczy podane wyżej udoskonalenie działania każdej organizacji. Rozpocząć trzeba od planowania, od którego płynnie przechodzi się do działania.

Standard jakości iso 14001 – szanse na rynkuPrzez pierwsze dziesięć lat trwała generalna akceptacja i przyswajanie normy ISO 14001 na rynku internacjonalnym. Stopniowo wydawane były atesty dotyczące tej normy (sprawdź polecana strona), natomiast do 2005 roku wydano ich przeszło 111 tysięcy. Obowiązywały one na terenie 138 państw, co w niemałym stopniu wywierało wpływ na podejście przedsiębiorców. W naszym kraju oficjalnie normę tę wydał Polski Komitet Normalizacyjny, a miało to miejsce w 2005 roku. Oznaczenie tej normy to dokładnie PN-EN ISO 14001:2005.

Menedżer w pracy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Planowanie to podstawa późniejszej realizacji stawianych celów Ściśle wiążące się z normą iso 14001 są określone zasady. Nazwać je można jako cykl Deminga, dokładniej znany jako PDCA. Cykl ten opiera się na stopniowym osiąganiu kolejnych etapów działania oraz ulepszania w funkcjonowaniu danej organizacji. Początkowym etapem jest planowanie, z języka angielskiego – to plan. Następne to do – wykonywać, to check – sprawdzać i to act – działaj. Szczególnie ważne w całym procesie jest wcześniejsze zidentyfikowanie aspektów środowiskowych.