Zakładanie spółek w naszym kraju wymaga spełnienia bardzo wielu formalności, których załatwienie zabiera wiele czasu. W przypadku spółki cywilnej konieczne jest pamiętanie o wielu elementach.

Przepisy w naszym kraju są tu niebywale surowe i nie rodzą pola do różnego rodzaju nadużyć. Każda umowa cywilna musi posiadać takie informacje, jak wzmianka o wspólnikach, dokładna data podpisania umowy, czas działania spółki czy elementy wyjaśniające, w jaki sposób zarobek będzie rozdzielany. Wspólnikami w tegoż rodzaju spółce nie są tylko podmioty fizyczne. Też spółki mają prawo zawierać takie porozumienia.

prawo

Źródło: www.morguefile.com

Radca prawny na terenie Katowic jest taką osobą, która profesjonalnie doradzi nam w ważnych kwestiach, które tyczą się spółek cywilnych. Dzięki jego radom dowiemy się, gdzie skierować kroki w momencie, gdy chcemy założyć swoją firmę. Wizyta w UM bądź też UG jest w takiej sytuacji podstawą. Wymagane jest wpisanie naszej spółki do ewidencji działalności. Jest to płatne i wynosi około stu złotych. Wpis powinien być rzetelnie przygotowany i nie może posiadać żadnych nieścisłości. Odwiedzić należy także wiele innych instytucji. Chodzi między innymi o GUS. W nim otrzymujemy numer Regon. By go dostać trzeba przedłożyć stosowny wniosek. Potem pozostaje dopełnienie formalności. Przez formalności należy rozumieć pozyskanie http://www.pieczatki.pl/wzory_odbic/pieczatki_firmowe. Choć nie jest to dzisiaj obligatoryjną czynnością dobrze jest ją posiadać. Koniecznie trzeba za to mieć rachunek firmowy, który trzeba założyć. Prawnie (kancelaria adwokacka sieradz) posiadanie rachunku nie jest obowiązkowe, acz w realiach nie mamy innego wyboru.

Kancelaria prawna na terenie Katowic gdy tylko otrzyma takie zadanie może przeprowadzić rejestrację naszej firmy. Gdy pojawi się takowa potrzeba weźmie odpowiedzialność za załatwienie wszystkich spraw mających związek z formalnościami, które dotyczą ZUS jak również i Urzędu Skarbowego. Bardzo często bywa tak, że poradzenie sobie z tymi instytucjami jest najtrudniejsze z punktu widzenia stawiającego pierwsze kroki przedsiębiorcy.