Wiele osób nie miało nawet okazji słyszeć o takim zawodzie, lecz okazuje się jednak że ma się on całkiem dobrze. Przede wszystkim tacy specjaliści są konieczni w ubezpieczeniowych firmach, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każda firma ubezpieczeniowa musi mieć powołanego aktuariusza.

Świnka skarbonka

Autor: r. nial bradshaw
Źródło: http://www.flickr.com
Jego podstawowym zadaniem w takich towarzystwach będzie w przypadku ubezpieczeń na życie wycena rezerw (zobacz to), zaś przy majątkowych i osobowych wydanie opinii w zeznaniach rocznych. W rzeczywistości w większości firm ubezpieczeniowych jest zatrudnionych co najmniej kilku aktuariuszy, tworzących zespół odpowiedzialny za wszystkie rzeczy które się wiążą z wyceną ryzyk finansowych. Poza tym do obowiązków aktuariusza zaliczają się analizy ryzyka przy poszczególnych produktach finansowych, wyznaczanie marginesu płynności finansowej i analizy zyskowności. Dzięki temu co robią towarzystwa finansowe będą mogły zarządzać swoimi produktami finansowymi, czyli najzwyczajniej bezpiecznie prowadzić swój biznes.

Jak już było napisane, aktuariusz zalicza się do zawodów elitarnych, o czym najlepiej świadczy liczba obecnie działających w nim osób – w chwili obecnej będzie to nie więcej niż nazwisk. Zostanie aktuariuszem obwarowane zostało wieloma ograniczeniami. Kandydat musi spełniać odpowiednie warunki, czyli mieszkać na obszarze Polski, ukończyć wyższą uczelnię i nie być karanym za przestępstwa gospodarcze. Spełnienie tych warunków umożliwia możliwość zdania państwowego egzaminu, i jedynie po jego pozytywnym przejściu będzie można pracować w tym zawodzie.

A przejście egzaminu na aktuariusza do łatwych nie należy, kandydaci muszą bowiem się charakteryzować doskonałą zdolnością analityczną i doświadczeniem z obszaru matematyki finansowej. Chętnych do wykonywania tego zawodu zachęcają zarobki, ubezpieczeniowe firmy sporo mogą zapłacić za doświadczonych specjalistów, więc raczej nie powinny nikogo dziwić kwoty mające pięć cyfr na przelewie.