Pracując można zauważyć jak wielu cudzoziemców, szczególnie ze wschodniej części Europy przyjeżdżają do naszego kraju, mając nadzieje na lepsze perspektywy rozwoju. Co trzeba zrobić, by móc uzyskać kartę pobytu obcokrajowca, która daje przepustkę do praw i dodatkowych względów. Karta pobytu cudzoziemca jest to dokument znaczący dla migrantów.

Cudzoziemniec

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
Potwierdza on personalia obcokrajowca. Ważniejszą zaletą płynącą z tego karty jest uprawnienie podróżnika do podróżowania bez konieczności posiadania wizy. Jest ona niejako paszport. Dokument (zobacz: przejdź) tą wydaję się migrandowi, który ma przyzwolenie na obecność w kraju czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE i ze powodów humanitarnych. Ważne jest, że jeśli zmienią się dane lub też wizerunek twarzy, należy wymienić dokument, w celu uniknięcia jakichkolwiek trudności przy przekraczaniu granic.

Urzędem wydającym kartę jest zwykle Wojewoda, który takie pozwolenie wydał. Jeżeli obcokrajowiec jest w naszym kraju ze powodów humanitarnych to takowy dokument wydaje komendant Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który też wydał pozwolenie na zamieszkanie. Ważne, żeby pamiętać, że pierwsza karta pobytu cudzoziemca dawana jest z urzędu (chociaż tutaj też są wyjątki), o następną zaś trzeba składać wniosek i kosztuje ona 50 zł – pobyt cudzoziemnców w Polsce. Teraz opiszmy samym procesem wydawania dokumentu.

Zobacz większą ilość detali, a poznasz inne materiały, które na pewno również Cię zaintrygują. Nie zwlekaj więc i użyj linku adwokat Warszawa Wola.

Nie jest on skomplikowany, a zależy od przychylnie zakończonego postępowania, po dostaniu postanowienia administracyjnej.

Na wielu stronach internetowych możemy znaleźć wzory podań, którymi można się posłużyć. Jednakże wyjątkiem jest karta na zezwolenie na pobyt czasowy, którą dostaje się bez żadnych podań. Nie oznacza to też, że unikniemy wszystkie procedury. Ważne jest, aby doręczyć dokument o zameldowaniu oraz dowód uiszczenia opłaty. Następnie trzeba odczekać, gdyż w tym momencie następuje polecenie wykonania karty.

Dokument zabieramy osobiście. Zanim jednak obcokrajowiec ją otrzyma, będzie musiał złożyć odciski palców. Wtedy Wojewoda dokładnie kontroluje czy karta trafia we właściwe ręce i na tym koniec wszystkich formalności. Wniosek przydaje się jeśli takowa karta zostanie zgubiona, zniszczona, bądź jest wyrabiana po raz drugi po utracie ważności. Karta pobytu cudzoziemca usprawnia cudzoziemcom życie na terenie naszego kraju. Jeżeli planuje spędzać on dłużej niż 3 miesiące to ważne, aby postarać się o taki dokument.