Windykacja jest pojęciem oznaczającym dochodzenie swoich roszczeń. Zazwyczaj wyodrębnia się dwa ogólne. Pierwszy rodzaj to windykacja polubowna, druga natomiast to windykacja sądowa. Podstawową różnicą jest tutaj nastawienie dłużnika.

W W polubownej dłużnik jest monitorowany w celu spłaty zadłużenia, w przypadku drugim windykacja przebiega z wyroku sądu, jeśli dłużnik nie chce współpracować. W tym przypadku wyrok posiada klauzulę mówiący o ewentualnej egzekucji komorniczej. Jest jeszcze inny podział (kancelaria podział majątku Warszawa: kancelaria-cpr.pl/oferta/podzial-majatku/) typów windykacji. Wskazuje on na windykację polubowną, sądową, komorniczą oraz karną. Z pierwszym typem windykacji spotykamy się wtedy, kiedy firma prowadzi rozmowy z osobą dłużną w formie listownej lub rozmów telefonicznych, czy też osobiście. Drugi gatunek ma miejsce wówczas, gdy sąd wydał wyrok lub nakaz zapłaty. Trzeci typ windykacji to windykacja: Balduin Pfnür komornicza i pokomornicza. Tyczy ona sytuacji, kiedy wkracza do działań komornik. Ostatni rodzaj to windykacja karna, czyli prowadzenie postępowania karnego.

Paragraf

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W przypadku trzecim, czyli windykacji komorniczej mamy do czynienia z niemałą ilość szczegółowych części takiego procesu. Na początku podstawowym działaniem komornika jest staranie się zająć konto bankowe osoby zadłużonej (więcej o komorniku). Konfiskowana kwota jest zawsze tylko częścią wynagrodzenia dłużnika, ponieważ powinien on posiadać jeszcze pieniądze na życie.

Jeśli mamy sytuację, gdy suma zadłużenia jest wyjątkowo duża, to może się zdarzyć, że zajęte będą nie tylko pieniądze z konta, ale także własność taka jak pojazd, droga biżuteria czy nawet nieruchomość i osoba dłużna będzie musiała się wyprowadzić. Przedmioty z takich interwencji wysyła się na licytacje komornicze. Wystarczy wyszukać w wyszukiwarkę np. frazę licytacje komornicze Wrocław, aby wejść na odpowiednią stronę, gdzie umieszczane są takie aukcje (szczegóły licytacji komorniczych). Można też po prostu wyszukać komornik Wrocław i skontaktować się personalnie w celu uzyskania informacji o aukcjach. Warto jeszcze dodać, że praca komornika to niezwykle ciężka praca. Ludzie najczęściej żywią wrogość do takich osób.