Aukcja komornicza, to gatunek społecznej sprzedaży domu, względnie rzeczy, w jakiej może brać udział jakikolwiek zainteresowany zdobyciem tych rzeczy. Licytacje komornicze zawsze prowadzi komornik (http://www.komornikolesno.pl/) pod nadzorem sędziego z sądu właściwego dla miejsca położenia sprzedawanego przedmiotu, bądź nieruchomości. Sposób licytacji komorniczej składa się z kilku kroków.

pieniądze

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Początkowym etapem w sporządzeniu aukcji jest zajęcie posiadłości, względnie rzeczy. Zajmując posiadłość, komornik wzywa dłużnika do załatwienia obciążenia w ciągu 2 tygodni od dnia uzyskania wezwania do opłaty, oraz dokonując wpisu do hipoteki o wszczęciu egzekucji. O ile dłużnik nie wywiąże się z dwutygodniowego czasu uregulowania obciążenia, wierzyciel jest w stanie wystąpić do komornika o skonstruowanie opisu nieruchomości przeznaczonej do licytacji komorniczej, również szacunek jej ceny przez biegłego.

Więcej na ten temat: licytacje komornicze zachodniopomorskie

Kiedy dokumentacja odnosząca się do licytowanej nieruchomości, albo przedmiotów jest już gotowa, komornik i dozorujący przedsięwzięcie komunikują czas sfinalizowania aukcji. Licytacja komornicza może odbyć się najwcześniej po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się ocenienia obiektu. Licytacja komornicza jest publiczna, a wiadomość o niej powinna być oznajmiona na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku gmachu sądowego, gminy w jakiej znajduje się nieruchomość, również w lokalnej gazecie.

Do wykonania licytacji wystarczy frekwencja jednego chętnego licytować. Dłużnik, komornik i ich rodziny nie mogą brać udziału w licytacji komorniczej.

Kalkulator, pieniądze, ołówek i dokumenty

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com

Warunkiem przystąpienia do licytacji komorniczej jest wpłacenie poręczeń przez każdego z uczestników licytacji. Wielkość poręczeń jest zaliczana na poczet ceny sprzedaży w sytuacji wygrania licytacji, a w sytuacji przegrania, jest oddawana. Licytacja komornicza odbywa się ustnie, wygrywa ją uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

Jeżeli spodobał Ci się nasz wpis, to pragniemy zwrócić Twoja uwagę na to, że pod kolejnym linkiem czeka na Ciebie ciekawe zagadnienie (https://www.kancelariadobrogoszcz.pl/zakres-uslug/prawo-spadkowe/).

Jeżeli w głównej i drugiej licytacji komorniczej nikt nie nabędzie przedmiotu licytacji, działanie licytacyjne pozostaje umorzone i nowa jest w stanie odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.