Rejent pełni rolę funkcjonariusza państwowego, a więc jednostki, która na wstępie obdarzana jest ufnością. Aczkolwiek nie wszyscy są świadomi, co należy do jego powinności, a więc tzw. czynności notarialnych.

rozmowa

Autor: iStock
Źródło: iStock
Notariusz kiedyś nazywany był rejentem, a więc jednostką, która uprawniona była z ramienia głowy państwa do sprawowania władzy, gdy ten nie mógł spełniać swoich obowiązków. Podobnie jest dzisiaj, rejent to osoba zaufania publicznego. Czynności notariusza posiadają charakter aktu urzędowego.opracowanie – www.kancelaria-cpr.pl/zabezpieczenie-alimentow/ -Notariusz w Dąbrowie Górniczej (notariusz w Dąbrowie Górniczej) dla przykładu świadczy w zakresie swoich usług tworzenie aktów notarialnych, poświadczenie dziedziczenia, przygotowywanie zaświadczeń, potwierdzania zgodności transkrypcji, podpisu, wyciągu czy również kopii z wskazanym dokumentem. Nieodzownym jest to, że poza stworzeniem aktów prawnych czy potwierdzaniem zgodności z pierwowzorem rejent przyjmuje również na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe, jak również przygotowuje projekty aktów, deklaracji czy innych dokumentów. Udanie się do rejenta gwarantuje zabezpieczenie praw oraz interesów wybranych stron, co też w dużej mierze przeciwdziała sporom w sądzie. Notariusza ciężko porównywać do radcy prawnego czy adwokata, ponieważ bliżej mu do działalności sądu. Notariusz w Dąbrowie Górniczej pomoże także przeprowadzić czynności spadkowe, gdyż notarialny akt, który poświadcza dziedziczenie zewidencjonowany zostaje w rejestrze, a co za tym idzie posiada skutki prawomocnego postanowienia sądu, który potwierdza nabycie spadku (Notariusz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej). Co ważne, napisanie testamentu w obecności rejenta nie opóźnia jego ujawnienia.
Teraz usługi rejenta są zdecydowanie polecane oraz potrzebne, dla spokoju sumienia i dobrego funkcjonowania.