Jakakolwiek osoba, która nie spłaca własnych długów winna być świadoma tego, że dobra nabyte za pożyczone pieniądze zdołają jej być odebrane i zbyte w drodze przetargów.

Słój z oszczędnościami

Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com
Licytacje komornicze Tarnowskie Góry to jeden ze sposobów sprzedaży rzeczy dłużnika, jakie zostały zajęte w toku działania egzekucyjnego. Dla kupujących jest to okazja nabycia mieszkania, auta, albo różnych przedmiotów po interesującej cenie. Sprzedaż zajętych przedmiotów odbywa się w drodze aukcji publicznej. Zawiadomienie o licytacji komorniczej podaje się do ogólnej wiadomości. Jest tam umieszczona informacja na temat obiektu, czasu i miejsca aukcji. Nadzwyczaj ważna dla możliwych licytantów jest cena danego obiektu, bądź posiadłości. Licytować wolno jedynie nieruchomość będącą własnością dłużnika. Wartość wywołania w pierwszym czasie licytacji publicznej wynosi ¾ wartości oszacowanej. Jeżeli licytacja (licytacjami komorniczymi w górach tarnowskich) w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być zbyte w innym czasie licytacyjnym. Drugi termin aukcji wykonalny jest tylko na wniosek wierzyciela. W takim wypadku wartość wywołania stanowi ½ ceny przybliżonej. Osoba, która chce dołączyć do przetargu powinna złożyć komornikowi porękę w wysokości jednej dziesiątej kwoty oszacowanej. Nie uiszczając poręki, nie pozostanie przyjęta do uczestnictwa w przetargu. Sama aukcja odbywa się ustnie i zwycięża ją uczestnik, który zaoferuje najwyższą wartość.

Licytacja przedmiotów, bądź domu to okazja dla wszelkich zainteresowanych, ażeby zyskać przedmiot, lub nieruchomość w interesującej cenie.