prawo karne skarbowe to dość specjalna część prawa karnego, jaka zawiera najistotniejsze przepisy, które odnoszą się do unormowania odpowiedzialności osób fizycznych za popełnione przestępstwa, jak również skarbowe wykroczenia.

prawo karne skarbowe

Autor: Szmalback.pl
Źródło: Szmalback.pl
Naruszają one bardzo ważny obszar – finansowe interesy państwa, tak więc odpowiedź instytucji państwowych musi być porządna
Ta gałąź prawa dzielona jest na 3 części. Pierwsze z nich jest to prawo karne skarbowe materialne, które złożone jest z dwóch elementów: ogólnej części, jaka określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, a również system sankcji w postaci kar i środków karnych, jak zostaną popełnione. Następna część jest bardziej uszczegółowiona jaka zawiera określenie różnorakich przestępstw i wykroczeń skarbowych.
To oczywiście nie wszystko, do czego odnosi się to prawo, ponieważ jak wspomnieliśmy, jest to parę obszarów, również prawo karne skarbowe procesowe, które odpowiada za uregulowanie przebiegu postępowania podczas spraw karnych skarbowych. Warto również (szczegóły w podanym źródle) powiedzieć o prawie wykonawczym, a można je określić tak że określa sposoby wykonywania orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.
kredyt

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com

To bardzo ważne prawo, a wszystkie jego obszary zebrane są w jednym akcie prawnym, w ustawie z dnia dziesiątego września 1999 roku. Dobrze jednak pamiętać, że prawo skarbowe ma dużo wspólnego z powszechnym prawem karnym, gdyż jedno, jak i drugie będzie odnosić się do jego instytucji.

Najlepiej warto poznać zapisy prawa karnego skarbowego, ponieważ jego znajomość przydatna jest w wielu okolicznościach. Dobrze o tym pamiętać i zawsze być do tego przygotowanym.