Tematem prawa autorskiego jest jakikolwiek objaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w dowolnej postaci, niezależnie od wartości, zastosowania i sposobu okazania.

Zdołają to być dzieła wyrażone wyrazem, znakami matematycznymi, albo symbolami graficznymi.
Wszelki utwór jest kwestią prawa autorskiego od chwili ustalenia, choćby miał formę nieukończoną, a opieka przysługuje twórcy bez niezbędności dokonywania rejestrowania, czy zastrzegania prawa do własnego utworu. Utworem w rozumieniu przepisu autorskiego jest nawet sformułowany ustnie wykład. prawo autorskie normuje, że twórcom przysługują dwa typy praw do dzieła. Są to autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. Twórcy, który sformował utwór przypadają autorskie prawa majątkowe, jakimi może on swobodnie zarządzać i tym samym w drodze umowy przekazać je na osobę trzecią. Autorskie prawa osobiste to przede wszystkim prawo do autorstwa utworu, również prawo (gorąco polecam – łukasz sołtys) do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, albo do upubliczniania go bezimiennie.
rozwiązania biznesowe

Autor: Timo Elliott
Źródło: http://www.flickr.com
Nadzwyczaj istotnym elementem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych są rozstrzygnięcia dotyczące uposażenia. Podobnie jak umowa o dzieło, jak i umowa przekazująca Autorskie prawa majątkowe są umowami odpłatnymi, co oznacza, że twórcy należy się oddzielne wynagrodzenie za realizację oznaczonego utworu, także osobne honorarium za przeniesienie praw autorskich.

Ochrona następująca z praw autorskich jest osłoną okresową, utrzymującą się przez wskazany w przepisach czas, aktualnie wygasają one po upływie 70 lat od zgonu autora.