Tematem prawa autorskiego jest jakikolwiek objaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w dowolnej postaci, niezależnie od wartości, zastosowania i sposobu okazania.

Zdołają to być dzieła wyrażone wyrazem, znakami matematycznymi, albo symbolami graficznymi.
Wszelki utwór jest kwestią prawa autorskiego od chwili ustalenia, choćby miał formę nieukończoną, a opieka przysługuje twórcy bez niezbędności dokonywania rejestrowania, czy zastrzegania prawa do własnego utworu. Utworem w rozumieniu przepisu autorskiego jest nawet sformułowany ustnie wykład. prawo autorskie normuje, że twórcom przysługują dwa typy praw do dzieła. Są to autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. Twórcy, który sformował utwór przypadają autorskie prawa majątkowe, jakimi może on swobodnie zarządzać i tym samym w drodze umowy przekazać je na osobę trzecią. Autorskie prawa osobiste to przede wszystkim prawo do autorstwa utworu, również prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, albo do upubliczniania go bezimiennie.
rozwiązania biznesowe

Autor: Timo Elliott
Źródło: http://www.flickr.com

Nadzwyczaj istotnym elementem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych są rozstrzygnięcia dotyczące uposażenia.

Jeżeli ten artykuł jest dla Ciebie interesujący to sprawdź serwis opłaty notarialne , w którym są podobne informacje. One na pewno będą dla Ciebie użyteczne.

Podobnie jak umowa o dzieło, jak i umowa przekazująca Autorskie prawa majątkowe są umowami odpłatnymi, co oznacza, że twórcy należy się oddzielne wynagrodzenie za realizację oznaczonego utworu, także osobne honorarium za przeniesienie praw autorskich.

Ochrona następująca z praw autorskich jest osłoną okresową, utrzymującą się przez wskazany w przepisach czas, aktualnie wygasają one po upływie 70 lat od zgonu autora.