Jeżeli właśnie kupiłeś mieszkanie, automatycznie stałeś się częścią wspólnoty mieszkaniowej. Czym jest wspólnota mieszkaniowa i jak zmienić osoby, które nią kierują, jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani z ich zarządzania?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje na mocy prawa w każdym postawionym budynku mieszkaniowym, w którym właścicielem obiektów mieszkalnych jest więcej aniżeli jeden podmiot. Taka wspólnota podejmuje decyzje o wszystkich najważniejszych problemach dotyczących wspólnej nieruchomości, którą stanowią grunt, a także części budynku oraz urządzenia, z których ma prawo (prawnik częstochowa) korzystać każdy mieszkaniec, nie tylko konkretni właściciele lokali. Do obowiązków wspólnoty należy także zadecydowanie o tym, jaka firma zarządzająca wspólnotami sprawować będzie rządy. W razie, gdy mieszkańcom nie odpowiadają poczynania swojego przedstawiciela, mogą starać się o jego zmianę. Zwykle wynika to w sytuacji braku zainteresowania potrzebami mieszkańców oraz nie przeprowadzania potrzebnych prac remontowych. W jaki sposób trzeba to zrobić? Informacje o tym do poczytania tu.

farby elewacyjne_slider

Autor: Dekoral Professional
Źródło: http://echopr.pl/PRASA/trwale_kolory_na_fasadach.jpg

Nade wszystko musimy rozpocząć od nadzwyczajnego zebrania wspólnoty, w trakcie którego dojdzie do dymisji zarządcy. Aby mogło to się stać, należy złożyć właściwy wniosek, który musi być parafowany przez właścicieli mieszkań mających 10 % udziałów.

Dodatkowo w niniejszym wniosku bezwarunkowo muszą być wyznaczone dzień i godzina zebrania. Nie można też zapominać o dołączeniu projektu uchwały łącznie z krótkim porządkiem obrad i poinformowaniu o spotkaniu wszystkich współwłaścicieli. Ostatnią kwestią jest wezwanie notariusza, który zaświadczy odwołanie aktualnego zarządcy. W wielu przypadkach zarządca stara się nie dopuścić do zwołania zebrania. Wtedy jedynym możliwym posunięciem jest samodzielne zorganizowanie pożądanych obrad i zaproszenie na nie zarządcy. Często trudnością jest tutaj też niechęć notariuszy do zaświadczania odwołania na spotkaniu przygotowanym przez wspólnotę. Dlatego trzeba znaleźć takiego, który zgodzi się przyjść i nie będzie stwarzać żadnych zbędnych problemów.

Chciałbyś poznać coś podobnie interesującego? Ekstra, ta strona www kancelaria notarialna Katowice z pewnością będzie dla Ciebie wartościowa, gdyż przeczytasz na niej wiele tego typu danych.

Na koniec trzeba dodać, że na takim spotkaniu konieczne jest bezzwłoczne powołanie kolejnego zarządcy, również spośród członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy w dalszej kolejności zajmą się wyborem nowej firmy zarządzającej.

Większa mapka