Jeżeli właśnie kupiłeś mieszkanie, automatycznie stałeś się częścią wspólnoty mieszkaniowej. Czym jest wspólnota mieszkaniowa i jak zmienić osoby, które nią kierują, jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani z ich zarządzania?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje na mocy prawa w każdym postawionym budynku mieszkaniowym, w którym właścicielem obiektów mieszkalnych jest więcej aniżeli jeden podmiot. Taka wspólnota podejmuje decyzje o wszystkich najważniejszych problemach dotyczących wspólnej nieruchomości, którą stanowią grunt, a także części budynku oraz urządzenia, z których ma prawo (prawnik częstochowa) korzystać każdy mieszkaniec, nie tylko konkretni właściciele lokali. Do obowiązków wspólnoty należy także zadecydowanie o tym, jaka firma zarządzająca wspólnotami sprawować będzie rządy. W razie, gdy mieszkańcom nie odpowiadają poczynania swojego przedstawiciela, mogą starać się o jego zmianę. Zwykle wynika to w sytuacji braku zainteresowania potrzebami mieszkańców oraz nie przeprowadzania potrzebnych prac remontowych. W jaki sposób trzeba to zrobić? Informacje o tym do poczytania tu.

farby elewacyjne_slider

Autor: Dekoral Professional
Źródło: http://echopr.pl/PRASA/trwale_kolory_na_fasadach.jpg

Nade wszystko musimy rozpocząć od nadzwyczajnego zebrania wspólnoty, w trakcie którego dojdzie do dymisji zarządcy. Aby mogło to się stać, należy złożyć właściwy wniosek, który musi być parafowany przez właścicieli mieszkań mających 10 % udziałów.

Dodatkowo w niniejszym wniosku bezwarunkowo muszą być wyznaczone dzień i godzina zebrania. Nie można też zapominać o dołączeniu projektu uchwały łącznie z krótkim porządkiem obrad i poinformowaniu o spotkaniu wszystkich współwłaścicieli. Ostatnią kwestią jest wezwanie notariusza, który zaświadczy odwołanie aktualnego zarządcy. W wielu przypadkach zarządca stara się nie dopuścić do zwołania zebrania. Wtedy jedynym możliwym posunięciem jest samodzielne zorganizowanie pożądanych obrad i zaproszenie na nie zarządcy. Często trudnością jest tutaj też niechęć notariuszy do zaświadczania odwołania na spotkaniu przygotowanym przez wspólnotę. Dlatego trzeba znaleźć takiego, który zgodzi się przyjść i nie będzie stwarzać żadnych zbędnych problemów.
Na koniec trzeba dodać, że na takim spotkaniu konieczne jest bezzwłoczne powołanie kolejnego zarządcy, również spośród członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy w dalszej kolejności zajmą się wyborem nowej firmy zarządzającej.

Większa mapka