Przy sprzedawaniu jakiejś spółki jedną z kluczowych spraw będzie zrobienie jej wyceny. W sumie takie wyceny przydają się nie tylko w takich transakcjach, ale też na przykład przy negocjacjach z bankami czy przed wejściem na giełdę.

prawo

Autor: Lukas Plewnia
Źródło: http://www.flickr.com
firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki wycenie osoby się tym interesujące będą wiedziały, ile jest warta dana firma i w oparciu o to będą mogły podejmować jakieś decyzje. W praktyce wycena spółek może być przeprowadzona paroma różnymi metodologiami, a wybór konkretnej uzależniony jest od tego, w jakim celu ma być wykonana i od charakterystyki danej firmy. Najpopularniejsze z nich to majątkowa, dochodowa i porównawcza, każda z nich będzie prezentować niezależne, odmienne podejście do problemu.

Miej świadomość, że nasze odnośniki (http://radca-pr.pl/) prowadzą jedynie do w najwyższym stopniu ważnych portali, na których znajdziesz wyłącznie przydatne wiadomości.

Tak naprawdę wyceny wymienionymi sposobami mogą się znacznie różnić, więc trzeba to mieć na względzie przy wyborze.

Dyskusja specjalistów

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
Przy metodach dochodowych wartość spółki szacowana jest w oparciu o pieniężne przepływy które generuje spółka, przy założeniu że będzie jej dalszy rozwój. Najważniejsze są tutaj wybiegające na kilka lat w przód finansowe prognozy. Z kolei wycena aktywów metodą porównawczą realizowana jest przez porównanie analizowanego podmiotu z jakimiś innymi firmami o zbliżonej wielkości i charakterze działalności.

Czy masz ochotę poznać więcej info na analizowane na tej stronie zagadnienie? Jeśli tak, kliknij ten odnośnik – nie zawiedziesz się. To pokrewna problematyka!

Przy tej metodzie czasami są kłopoty ze znalezieniem dobrych firm do porównywania.

Kolejną wykorzystywaną metodą to wycena majątkowa, czasami też nazywana bilansową. W jej przypadku wartość spółki to cały zsumowany majątek, od którego odejmuje się rozmaite ciążące na podmiocie należności i zobowiązania.