W obecnych dniach ilość wirtualnych punktów sprzedaży jest wprost monumentalna. A przecież wszelki z nich posiada swój kodeks, który wyznacza zarówno prawa jak i obowiązki wszystkich konsumentów.

Regulaminy te powinny być napisane przez prawników, gdyż w innym razie można by popełnić błąd, jaki z kolei może doprowadzić do pojawienia się niezwykle istotnych problemów.
Sytuacja taka niesie wszakże ze sobą także odmienne niebezpieczeństwo. Adwokaci (kancelaria częstochowa – kancelaria-adwokat.biz) mogą, teoretycznie tylko rozważając, napisać taki kodeks, który zawiera tak zwane klauzule niedozwolone, zatem, inaczej mówiąc, klauzule abuzywne, jakie umyślnie zawierają postanowienia nie mogące być zgodne z prawem. Takie klauzule niedozwolone posiadają na celu nieuczciwą ochronę praw właściciela sklepu oraz równocześnie celowe funkcjonowanie na szkodę konsumentów.
klauzule niedozwolone

Autor: David Mulder
Źródło: http://www.flickr.com
sieci

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com
faktury papierowe

Autor: Savoir-faire Linux
Źródło: http://www.flickr.com

Wielokrotnie stosowanym przykładem na klauzule niedozwolone są polskojęzyczne wirtualne markety, lecz należące do zarejestrowanych za granicą naszego kraju spółek. Markety te posiadają regulaminy, które posiadają artykuły, jakie są niezgodne z ojczystą literą prawa. Problem w tym, iż zapisy te, zatem klauzule niedozwolone są zgodne z prawem państwa, w jakim zarejestrowana jest posiadająca market korporacja. Petent takiego marketu często nie poświęca baczności na kodeks i istniejące w nim klauzule niedozwolone.

Gdy dowiaduje się, na co zgodził się zaznaczając pole, przy którym jest dopisek zgadzam się z zapisami regulaminu – jest już trochę za późno. Cóż, nie wszelki jest adwokatem oraz rozumie, co to są klauzule niedozwolone.