Zarządca danych personalnych ma prawo zlecić ich przetwarzanie drugiemu podmiotowi w obszarze i celu, do jakiego sam jest uprawniony. Nie jest do tego pożądana zgoda osoby, której dane dotyczą.

Jednakże aby takie działanie było zgodne z prawem, niezbędna jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych utworzona na piśmie. Powinna ona określać zakres, rodzaj operacji na danych osobowych i cel przetwarzania danych, a także prawa i zobowiązania zarówno administratora danych, czyli podmiotu zarządzającego, jak i firmie, jakiej zlecono przetwarzanie danych.

dokumenty

Autor: mBox
Źródło: mBox

Podmiot, jakiemu powierzono przetwarzanie danych, może użytkować je wyłącznie w obrębie i celu założonym w umowie. Ustawa o zabezpieczeniu danych osobowych nakłada na podmiot podejmujący się przetwarzania danych na podstawie umowy zlecenia zadanie użycia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających kontrolę przetwarzanych danych. W zakresie zabezpieczenia danych personalnych podmiot, jakiemu powierzono przetwarzanie danych ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.Jednostki prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do płacenia składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli masz ochotę zgłębić zagadnienie, to zapraszamy Cię do tekstu, który opracowaliśmy pod zamieszczonym linkiem. Tam stale znajduje się bieżąca treść (https://www.komornikslask.com/kontakt/).

W szczególności przymusowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu każdej postaci podjętej działalności . Nawet w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia składek społecznych, to składka zdrowotna jest dla niego przymusowa.

ubezpieczenia zdrowotne

Źródło: pixabay

Prawo o ubezpieczeniach przewidują kompletne zwolnienie z przymusu opłacania składki zdrowotnej, bądź też zredukowanie jej do wielkości zaliczki na podatek dochodowy opłacanej z aktywności. Przywileje takie mogą przypadać emerytom i rencistom, a również osobom charakteryzującym się umiarkowanym, albo znacznym stopniem kalectwa.Nowy formularz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R interaktywny dostosowany jest do przekształceń, jakie obowiązują w rozporządzeniu. Dodatkowo nowy wzór (zobacz przedłużenie patentu) VAT-R ułatwia formę składania deklaracji o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego zdobycia produktów, nie jest konieczne składanie w tym celu odrębnego oświadczenia. Wystarczy oznaczenie osobistego doboru w stosownym kwadracie formularza VAT-R.