Każdy podatnik winien mieć prawo decydowania o przemianach zachodzących niedaleko jego miejsca zamieszkania. Ma taką szansę pośrednio, wybierając reprezentantów rządu, którzy będą w jego imieniu rozporządzać jakimś terytorium. Podejmowane przez nich decyzje winny być jednak bezustannie konsultowane z mieszkańcami aby dać możliwie najlepszy wynik.

Ludzie w mieście

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne – pośrednik między rządem a podatnikiem

Konsultacje społeczne (konsultacje dla ludności na są rodzajem dialogu władzy z podatnikami. Jest to proces w którym władze pokazują swoje plany mieszkańcom. Dotyczy to władzy każdego szczebla. Od władzy lokalnej po centralną. Konsultacje społeczne nie służą jednak tylko ujawnieniu planów oraz gotowych rozwiązań. Celem konsultacji jest wymiana poglądów i koncepcji pomiędzy reprezentantami rządu a wyborcami, oraz dojście do konsensusu. Finalna decyzja należy jednak do władzy, która powinna wziąć pod uwagę roszczenia i potrzeby wyborców. Na dyspozycję mogą wpływać takie uwarunkowania jak dostępny budżet czy też fizyczna niemożność wykonania jakiegoś postulatu.

Konsultacje społeczne – okoliczność do zacieśnienia międzysąsiedzkich więzów

Konsultacje społeczne prowadzone przez władze niższego szczebla (dzielnicy, gminy, miasta) to wspaniały moment do nawiązania znajomości z osobami, z którymi prawdopodobnie mijamy się każdego dnia na ulicy. Ma to dobre oddziaływanie jeżeli chodzi o atmosferę panującą wśród osób zamieszkujących dany teren. Może też zwiększyć poziom bezpieczeństwa w okolicy. Niewątpliwie lepiej wiedzieć koło kogo się mieszka.

Ludzie

Autor: New Zealand Tertiary Education Union
Źródło: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne – warto wziąć w nich udział

Opłaca się poświęcić swój czas na wzięcie udziału w organizowanych konsultacjach społecznych. Przede wszystkim dotyczą one życia podatników. Jest to wystarczający powód do tego, żeby wziąć w nich udział. Jest to moment do wysłuchania planów, które mają być wprowadzone w życie. Jest to zarazem okazja do wymiany poglądów z resztą ludzi czy też ekspertami oraz przekonania ich do swoich poglądów lub też zmiany własnych. Jest to też możliwość do rozpoczęcia nowych znajomości i zacieśnienia sąsiedzkich więzów.