W każdym demokratycznym państwie jest grupa ludzi, która nim sprawuje. Ludzie ci zostali powołani przez wyborców w demokratycznych wyborach izgadzając się na swoją nominację, zobligowali się do służenia ludziom oraz ojczyźnie.

strona internetowa

Autor: Garry Knight
Źródło: http://www.flickr.com
W myśl radzieckiej maksymy „ufaj, ale sprawdzaj” warto czasami monitorować ich poczynania. Inspekcja poczynań władz, czym jest i kto się nią zajmuje? Wyróżnić można takie rodzaje monitorowania władzy: kontrola społeczeństwa oraz kontrola działań władz. Obywatelska inspekcja poczynań władz to społeczny monitoring sprawowania władzy przez rządzących oraz administrację. Dlaczego się to odbywa? Przede wszystkim po to, by poprawić ich funkcjonowanie i dać poczucie odpowiedzialności i sprawczości obywatelom. Taką kontrolę ma obowiązek sprawować każdy – pojedynczy obywatele, dziennikarze, grupy mieszkańców oraz organizacje społeczne.

W ramach państwowej kontroli władzy istnieją takie instytucje jak: Najwyższa Izba Kontroli oraz regionalne izby obrachunkowe. Ich działania w istotny sposób różnią się od tych kontroli obywatelskiej: muszą oni działać wyłącznie w zakresie nadanych im kwalifikacji. Obywatelska kontrola, którą sprawuje społeczeństwo, ma większe możliwości.

To odwiedź www tyczy się publikowanej tutaj kwestii, więc jeśli jest ona godna Twojej uwagi, to wejdź na ten link!

Mogą organizować strajki, marsze, wpływać na działania rządzących. Kontrolą rządzących zajmują się również sygnaliści. W odróżnieniu od kontroli obywatelskiej oraz państwowej, znajdują się oni wewnątrz sfery rządzącej. Działają oni poprzez zgłaszanie błędów, które funkcjonują w miejscu ich pracy.

Ludzie

Autor: Grant Wickes
Źródło: http://www.flickr.com
Kontrola rządzących, czyli działanie w interesie publicznym

Uznawanie, że kontrolowanie władzjest tylko w zadaniu wyspecjalizowanych organizacji jest nieprawidłowe. Dlaczego? Każdy z nas zauważa odstępstwa od norm jakimi kierują się rządzący i administracja. Z tego powodu warto na nie reagować, zainteresować się, zapytać o przyczyny, zaproponować sposób rozwiązania problemu lub znaleźć kogoś kto może wpłynąć na poprawę stanu rzeczy, po to by uniknąć ich w przyszłości i poprawić ich funkcjonowanie. Kontrolowanie władz należy potraktować jak prawo jak a także obowiązek wszystkich obywateli.