Okazuje się, że kopalnie odkrywkowe niosą za sobą sporo znacznych zagrożeń, dlatego coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, które mają na celu uzmysłowienie społeczeństwa jakie zagrożenia są powiązane z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

Aktualnie coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z jakimi zdołamy zetknąć się w rozmaitych regionach, takich jak na przykład Krobia, Miejska Górka bądź Poniec. Ewidentnie kopalnia odkrywkowa to nadzwyczaj duże zagrożenia dla rolnictwa, miejscowych firma i dla mieszkańców konkretnego regionu. Jeśli chodzi o rolnictwo to ze względu zaistnienia kopalni wolno się spodziewać, iż nie wróci ono do tak właściwego stanu, w jakim było przed budową oraz pracami w kopalni. Zboża, pola i uprawy mogą pozostać do cna zniszczone, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, lecz także ludzie, jacy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc ogromne straty pieniężne, co może spowodować u niektórych rodzin ogromne kłopoty, utratę pracy, brak pieniędzy na koszty utrzymania.

Taki sprzeciw wynika z niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą otwarcie kopalni. Cierpi bowiem nie tylko lokalna fauna i flora, ale także prezencja otoczenia, które kształtuje istota ludzka. Mamy tutaj na myśli drogi, które od czasu do czasu się zapadają. Szkody górnicze spowodowane przemieszczaniem się ziemi zdarzają się na terenach, gdzie kopalnia stanowi nieodłączny element krajowego krajobrazu, to jest na Górnym Śląsku. To bardzo niebezpieczne zjawisko bywa nie tylko przyczyną dziur na szosach, ale także narusza podstawy domów mieszkalnych, zagrażając w taki sposób bezpieczeństwu ich mieszkańców.

Omówiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, w której wydobywa się węgiel kamienny. Jednakże w przypadku eksploatowania pokładów węgla brunatnego również będziemy mieć do czynienia z rujnowaniem środowiska naturalnego. I nikogo już nie dziwi fakt, że obywatele miejscowości Miejska Górka protestują przeciwko otwarciu nowej kopalni: . Węgiel brunatny fedruje się metodą odkrywkową, co oznacza, że zrywa się całe połacie ziemi, żeby dostać się do bogactw naturalnych. W ten sposób dewastuje się naturalną florę, a w pobliżu wyrasta brzydka kopalniana infrastruktura wraz z hałdami wydobytego surowca.

Miejska Górka to miasto położone w Wielkopolsce. Jego mieszkańcy pragnęliby zachować harmonijny wygląd okolicy, aby mieć gdzie udawać się na świąteczne spacery. Poza tym przyjezdnym natychmiast rzucałby się w oczy okropny widok i chyba nie chcieliby zbyt długo przebywać w takim miejscu. Z kolei powtórne przywrócenie okolicy naturalnego wyglądu wiązałoby się z tak wygórowanymi kosztami, że trudno byłoby znaleźć sponsora dla tak szeroko zaplanowanego przedsięwzięcia. Przekonaliśmy się zatem, że protesty mieszkańców są jak najbardziej uzasadnione.