Produkty kredytowe dla seniorów wciąż nie są w naszym kraju popularne, jednak rynek regularnie wzrasta.
W 2014 roku ilość umów parafowanych poprzez fundusze hipoteczne zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych sięgnęła 500.

Po fragmentarycznej regulacji rynku, w części tyczącej się odwróconej hipoteki – branża oczekuje na regulacje w obszarze dożywotniej renty. Są to dwa analogiczne, ale równocześnie bardzo różne produkty. Są dwie fundamentalne różnice. Jeśli idzie o kredyt dla seniora, odbiorca będzie otrzymywać pieniążki przez określony w umowie czas. W wypadku renty świadczenie dostaje się do końca życia. Kolejną ważną różnicą jest moment przeniesienia własności majątku. Przy odwróconej hipotece klient otrzymuje świadczenie, ale dalej jest posiadaczem mieszkania bądź domu (Fundusz Hipoteczny DOM – kredyty dla seniorów). W razie renty dożywotniej już w chwili sygnowania umowy własność majątku przechodzi na fundusze, ale człowiek starszy będzie mieć prawo korzystać z owego mieszkania czy domu. Różnica tycząca się własności jest zasadnicza dla przypuszczalnych spadkobierców.
kable

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenie renty dożywotniej, jest kierowane do ludzi sześćdziesiątego piątego roku życia. Muszą oni posiadać prawo do urlopu w prawie medycznym własności do majątku. umowa jest nieskomplikowana, polega na przeniesieniu prawa własności do domu czy mieszkania na hipoteczny fundusz w zamian za zaświadczanie renty dożywotniej (świadczenia – renta dożywotnia). Nestorzy dodatkowo zwolnieni są z dywidendy od umowy.

Żeby uzyskać dożywotnią rentę za dom lub mieszkanie, właściciel nieruchomości musi podpisać stosowną umowę z Funduszem Hipotecznym. Po jej parafowaniu przez seniora, traci on wszelakie prawa do majątku, a przyznana zostaje mu renta dożywotnia.