Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to bezzwrotna pomoc pieniężna ukierunkowana na dziesięć nowych krajów Unii Europejskiej, których przystąpienie do niej odbyło się 1 maja 2004 roku. Między innymi tą pomoc dostała Polska.

szczegóły na stronie

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Co poza pieniędzmi dostały kraje? Minimalizację istotnych różnic społecznych między nimi a krajami wyraźniej rozwiniętymi, oraz różnic wewnątrzkrajowych.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – wsparcie w formie dofinansowania na konkretne działania

Fundusze szwajcarskie, za które przysługuje dofinansowanie dla krajów Unii Europejskiej, obejmują cztery warstwy. Pierwsza z nich wspiera zmiany obronę obywateli i stabilność. Co się za tym kryje? Między innymi wzmożenie ochrony granic krajów,pomoc dla terenów peryferyjnych, reorganizacja systemu sprawiedliwości. Druga skoncentrowana jest na środowisku i infrastrukturze: obrona środowiska, redukcja szkodliwych emisji, modernizacja infrastruktury. Trzecia warstwach koncentruje się na wsparciu małych oraz dużych przedsiębiorstw. Czwarta to wsparcie dla obywateli dotyczące pielęgnowania zasobów ludzkich – przede wszystkim jest to pielęgnowanie rozwoju, edukacji, zdrowia.

Szwajcarski Fundusz Stypendialny, czyli naukowe wymiany między nowymi krajami Unii Europejskiej a Szwajcarią

W ramach szwajcarskiego funduszu stypendialnego w nowych krajach Unii Europejskiej stwarzane są wyjazdy naukowe pomiędzy nimi a Szwajcarią.Najważniejszym celem jest zmniejszenie różnic gospodarczych poprzez rozwijanie zdolności pracowników naukowych z tych krajów,i rozpowszechnianie stabilnych związków w zakresie badań badawczych między nimi.

Fundusze UE

Autor: DonkeyHotey
Źródło: http://www.flickr.com
W tym programie uczestniczy również Polska. Owe wyjazdy nie posiadają żadnych przeciwwskazań, są stworzone dla badaczy wszystkich dziedzin: doktorantów i młodych naukowców. Co dają im te wyjazdy? Szansa podjęcia badań w wpływowych laboratoriach, placówkach badawczych a także uczelniach szwajcarskich, współpraca z tamtejszymi naukowcami. Ponadto ważnym motywem tych wyjazdów są aspektynie związane z nauką takie jak: kontakt z nieznanymi wcześniej osobami, ich kulturą, architekturą.