Obowiązki przewoźników lotniczych w sytuacji niezależnego od podróżującego spóźnienia, zagubienia czy zniszczenia bagażu definiuje Konwencja Montrealska. To właśnie zgodnie z nią określone są wszystkie obowiązki i prawa podróżników linii lotniczych. Gdy chodzi właśnie o odszkodowania lotnicze, zgodnie z powyższą konwencją każdy pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do 1131 SDR. Kwota ta jest równa w przybliżeniu ponad 5000 zł.

Jakie prawa obowiązują pasażera latającego liniami?

samolot na niebie

Autor: Linus Φόλλερτ
Źródło: http://www.flickr.com

Podróże samolotem najczęściej wiążą się ze stresem, który jest spowodowany nie tylko samym lotem. Aktualne prawa pasażera to niezaprzeczalnie coś, co wskazane jest wcześniej szczegółowo poznać. Większość przewoźników lotniczych ma właściwe regulaminy przewozu, które nie czynią linii odpowiedzialnymi za drogocenne rzeczy, umieszczane przez podróżujących w bagażu (dowiedz się więcej). Przed samym lotem należy zapoznać się ze wszystkimi ważnymi warunkami, które wiążą się są z wycieczką.

Jakie warunki obowiązują przewoźnika lotniczego?

tablica lotów i przylotów

Autor: Jorge in Brazil
Źródło: http://www.flickr.com

Odszkodowania lotnicze odnoszą się także do bagażu, jaki zapodział się w trakcie podróży z winy przewoźnika. Po określeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy niezwłocznie podejmować kroki w kierunku dostania odszkodowania niezwłocznie. Prędko trzeba wypełnić już na lotnisku odpowiedni formularz nieprawidłowości bagażowej. Jest on określony w przepisach linii lotniczych jako PIR – Property Irregularity Report.

Dalsze kroki – działania w celu uzyskania odszkodowania

Prawa pasażera są stałe oraz można się na nie powołać, kiedy czujemy się poszkodowani. Należy po formularzu złożyć właściwą reklamację, jednak nie bez znaczenia są w tym przypadku terminy. 7 dni to najdłuższy możliwy okres od możliwości odebrania uszkodzonego bagażu, 21 dni obowiązują od odbioru spóźnionego bagażu.

Podobał Ci się ten post? Jeżeli tak, poczytaj użyteczne zagadnienia, które z pasją opisaliśmy w najnowszym artykule.

Na czas uzyskania odszkodowania wpływa także wycena szkody, do której przydatna jest pomoc znakomitych ekspertów.