Problem prawidłowego oznaczenia nieruchomości, jest przedmiotem regulacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Właściciele posesji zazwyczaj nie mają świadomości, że prawidłowe oznaczenie numeryczne posesji należy do ich powinności. Chodzi o umieszczenie wywieszki z liczbą porządkową obiektu, nazwą ulicy lub placu lub też miejscowości. Dodatkowo, taką wywieszkę musi się właściwie rozjaśnić. Właściwe oznaczenie budynków użyteczności publicznej ma bardzo duże znaczenie rangę, w codziennej pracy służb noszących odpowiedzialność za ochronę i porządek oraz służb ratunkowych.

numer domu

Autor: Thomas Abbs
Źródło: http://www.flickr.com
Posiadacze nieruchomości nie są w zupełności świadomi następstw, iż brak szyldu z liczbą porządkową posesji może istotnie wydłużyć czas wyczekiwania na ingerencję policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Nie rzadko zdarza się bowiem, że ratownicy medyczni, straż pożarna lub radiowóz błądzą po terenie, dowiadując się o konkretny adres wezwania. Tym samym trwoniąc bezcenne sekundy, które mogą uratować czyjeś życie lub zdrowie. Użytkownicy posesji powinni zatem posiąść wiedzę, że samo umieszczenie na budynku ładnego numeru to za mało. Od estetycznej ważniejsza jest informacyjna rola oznaczenia posesji. Dlatego kiedy dom posadowiony jest w głębi ogrodzonej posesji, wywieszkę z liczbą porządkową należy umieścić nie tylko na nim, ale również na ogrodzeniu.

numer domu

Autor: unblessed_scalar
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym według polskiej normy budynki użyteczności publicznej muszą mieć poprawnie oznakowane wyjścia ewakuacyjne, po to aby zapewnić prędką i bezpieczną ucieczkę ludzi z miejsca zagrożonego pożarem. Muszą też zostać oznaczone tablicami ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach, opisy ewakuacyjne są istotnym elementem podczas ewakuacji. Oznakowanie obiektów tabliczkami i znakami ewakuacyjnymi, daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. W razie wystąpienia zagrożenia będą mogli bez trudu odnaleźć drogę ewakuacji na zewnątrz z obiektu.

Oznakowaniem obiektów trudnią się także agencje reklamowe, a działalność tego typu służy promowaniu produktów oraz marek, czy też zwyczajnie – lokalizacji przedsiębiorstw. Doczytaj w tym miejscu: http://www.foliograf.pl/#!reklamy-na-budynkach/c1kdv