Podanie definicji prawa sprawia problemy nie tylko prawnikom. Przyjmijmy zatem, że ilu prawników – tyle definicji prawa. Jednak prawo powinno być spójne i nie pozostawiać niedomówień ani luk umożliwiających jego różną interpretację lub omijanie go. Niestety w Polsce tworzeniem prawa zajmują się nie prawnicy a politycy, co często skutkuje marnym poziomem aktów prawnych. Gdyby parlamentarzyści chcieli pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa to księgarnia prawnicza jest miejscem, które powinni odwiedzić.

Pisząc o polityce nie sposób pominąć ważnego działu prawa, jakim jest prawo administracyjne. Najważniejsze sprawy, których dotyczy ten dział to między innymi: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, gospodarka, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kultura czyli niemal wszystkie dziedziny naszego życia.

Będąc przy tym temacie należy napomknąć o zamówieniach publicznych. Wszelkiego rodzaju przetargi powinny być rozstrzygane zgodnie z prawem. Przepisy te omawia prawo zamówień publicznych. Jeżeli chcemy wziąć udział w przetargu powinniśmy się z tym prawem najpierw zapoznać.

Innym istotnym dla działania państwa działem prawnym jest prawo bankowe. Można je podzielić na prywatne , które reguluje stosunki banków z klientami oraz publiczne prawo bankowe, regulujące działanie instytucji bankowych. Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).

Gdyby nie funkcjonowałoprawo budowlane 2008 to na nasze miasto wyglądałoby zupełnie inaczej. Bo czy ktokolwiek umie sobie wyobrazić jak wyglądałoby nasze otoczenie gdyby każdy budował jak chce? Ja wole sobie tego nawet nie wyobrażać…

Dla zwykłego Kowalskiego najistotniejsze jest kodeks cywilny. Najważniejszym jego zapisem jest tu zasada równości podmiotów wobec prawa. Żadna ze stron nie może narzucić nikomu swojej woli. Reguluje stosunki pomiędzy podmiotami fizycznymi.

Z kolei prawo finansowe powinno przykuć naszą szczególną uwagę. Bo kto nie chce płacić niższych podatków? Znając prawo możemy nie tylko zaoszczędzić nasze pieniądze ale także uniknąć konsekwencji niestosowania się do prawa.

Stosunki gospodarcze i handel reguluje prawo handlowe. Zawarte w nim zapisy pomogą nam dochodzić swoich praw przed sądem w wypadku spotkania nieuczciwego przedsiębiorcy – zobacz na stronie.

Każdy powinien wiedzieć jakie zapisy zawiera prawo wykroczeń, gdyż za nieprzestrzeganie tych przepisów jesteśmy ścigani „z urzędu” w przeciwieństwie do prawa cywilnego. Prawo karne chroni każdego z nas przed zachowaniami aspołecznymi.

majesty of law

Autor: Mike Licht
Źródło: http://www.flickr.com

Stosunki prawne między krajami i wspólnotami reguluje z kolei prawo międzynarodowe. Gdyby nie te przepisy, wymiana dóbr i usług pomiędzy różnymi państwami byłaby niemożliwa. Ściganie groźnych przestępców byłoby bardzo utrudnione bez współpracy wielu państw.

Najważniejsza jest rodzina. Niestety nie każdy potrafi to zrozumieć i zadbać o najbliższych. Aby chronić pokrzywdzonych przez własną rodzinę spisano prawo rodzinne. Przepisy te mówią między innymi o tym komu przysługują prawa rodzicielskie w przypadku złej opieki nad dziećmi.

W dzisiejszych czasach gdy wiele firm nie radzi sobie na rynku i upada, do głosu dochodzi prawo upadłościowe. Zawarte w nim przepisy mówią jak rozdysponować majątek upadłej firmy oraz jakie prawa przysługują pracownikom.

Kolejną dziedziną prawa jest prawo czekowe. Dowiemy się z niego jaką wartość prawną mają papiery wartościowe jakimi są weksle i czeki. Zawarte tam przepisy pomogą nam dochodzić swoich praw w walce o nasze pieniądzelexperts.pl.

Niezależnie od tego jaka dziedzina prawa nas interesuje, zawsze chcąc załatwić jakaś sprawę musimy wypełnić pismo lub formularz. Często wzory takich pism są trudno dostępne. Na szczęście w internecie znajdziemy wzory umów, które przydadzą nam się w urzędach i innych instytucjach.

Widać wyraźnie, że temat prawa jest bardzo szeroki i potrzeba wielu lat żeby go dokładnie poznać. Zawsze jednak warto pogłębić naszą wiedzę aby rozwijać się i nie pogubić się w dzisiejszym świecie. Jeśli chcesz być na bieżąco z obowiązującym prawem to wejdź na stronę