Termin pomoc de minimis jest to forma pomocy dla firm. Wspomaga rozwijanie się przedsiębiorczości w naszym kraju oraz w innych krajach. Forma ta jest z perspektywy prawa mała, o minimalnych wielkościach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszym jej zadaniem jest niewielkie wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorstwa nie powinno być elementem konkurencji firm, nie może zwiększać szans firmy na rynku. Jest to jeden z elementów pomocy publicznej. Firma ma możliwość skorzystać między innymi z różnego rodzaju dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy w ramach wsparcia de minimis przede wszystkim mogą być zwolnieni z z płatności podatków.

Jak duża jest pomoc de minimis i do czego firma może ją wykorzystać?

Wsparcie finansowe tego typu to kwota 200 000 euro na 3 lata – suma taka dotyczy wszystkich sektorów oprócz transportu drogowego, gdzie suma wsparcia wynosi już 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca może wesprzeć swą działalność z taką pomocą w kwestiach takich jak na przykład: rozpoczęcie i uruchomienie swojej działalności, zakup usług doradztwa, inwestycje w usługi (zobacz co to jest due diligence) szkoleniowe oraz przystosowanie budynków w jakich to będą przebiegać te szkolenia, jak również zakup albo leasing sprzętów i programów komputerowych koniecznych w realizacji szkoleń.

Jakie przedsiębiorstwa mogą użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis to możliwość wspomagania dla wszystkich sektorów działalności, jej elementem są wszystkie sektory gospodarcze (finansowa pomoc). Definicja ta sugeruje, iż każda firma ma prawo ją stosować.

Są jednak niektóre sytuacje w jakich ten rodzaj wsparcia jest niedopuszczalny np.

Zerknij – stworzyliśmy wyjątkowo dla Ciebie nowe hiperłącze do witryny (http://aquablendpolska.com/katalog/siara-plynnne-zloto,29.html). Tam znajdziesz sporo rzetelnych wiadomości na ten temat.

jeśli firma chce użytkować pieniądze na rozwój towarów polskich, gdy wsparcie to wpłynie w niekorzystny sposób na towary sprowadzane z zagranicy. Wyłączone są z pomocy de minimis firmy prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym a także rybołówstwem. Także przedsiębiorstwa pozostające w ciężkiej sytuacji finansowej mogą nie mieć sposobności skorzystania z tego typu pomocy.