Pożyczka gotówkowa, to postać pożyczki finansowej, użyczana przez banki, jak i instytucje poza-bankowe. Zasądzana jest na bazie umowy cywilnoprawnej, podpisanej zgodnie z prawidłami modyfikującymi prawa z obrębu pożyczek konsumenckich, do jakich kwalifikuje się też pożyczki od ręki.

polski banknot

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com
Pożyczkobiorca ubiegający się o przyznanie pożyczki gotówkowej, nie jest zobowiązany do scharakteryzowania celu, na jaki mają być poświęcone zdobyte środki pieniężne, ani do wskazania żyrantów zobligowanych do zwrotu zapożyczenia, w sytuacji, jeżeli kredytobiorca nie wywiązał się z wymogów podpisanej umowy.

Oczywiście, że w sieci znajdziesz pasjonujące tematy.Na opisywany temat także przeczytasz intrygujące informacje – sprawdź to I przejdź do podstrony (https://szukasz-pracy.pl/pielegnacja-i-sortowanie-kwiatow/)!

Wnioskowanie o przyznanie pożyczki od ręki nie wymaga także przedkładania dowodów, jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Ze względu na uproszczoną strategię, bez nadzwyczajnych formalności i w krótkim okresie można otrzymać ustaloną sumę pieniężną.

Zazwyczaj wystarczy dostarczyć dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości i istotnych danych osobowych, także poświadczenie o zatrudnieniu formułujące źródło i wysokość dochodów potwierdzających możliwość kredytową.

Podmiot użyczający kredytów ma prawo dokładnie sprawdzić zagrożenie kredytowe konsumenta, co może uczynić nie wyłącznie na bazie przedstawionych przez niego dokumentów. Skrupulatna weryfikacja historii kredytowej pożyczkobiorcy, ma zapobiec niebezpieczeństwu niewywiązania się przez niego z warunków umowy dotyczących spłaty pożyczki od ręki w wysokości nabytej sumy, razem z oprocentowaniem.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu pożyczki od ręki, podejmowana jest względnie szybko. Doradca (zobacz doradca kredytowy wroclaw) finansowy, na podstawie zaświadczeń przedstawionych przez konsumenta, oblicza jego kompetencję kredytową, wyznaczając wielkość zapożyczenia i wysokość oprocentowania, a dodatkowo wskazując termin spłaty.

Szybka pożyczka od ręki udostępniana w instytucjach poza bankowych może zostać uzyskana poprzez złożenie podania przez Internet – . Końcowym etapem tej postaci transakcji, jest przyznanie pożyczki od ręki w ustalonej sumie, która wysyłana jest pożyczkobiorcy wprost, albo przelewana na wskazany numer konta.