Doceniajmy pracę twórców – ochrona własności intelektualnej

Paganiniemu w całym swym życiu nie zdarzało się zostawiać kart z nutami na stojaku na nuty, bowiem nie dopuszczał do siebie myśli by ktoś mógł zrobić ich kopię. Kiedy grał na próbie kadencję w swoim koncercie orkiestra wpatrzona była, jak macha palcami, wstrzymywał swe popisy i mówił do zgromadzonych: „i tak dalej”. Opuszczał ją na próbie, aby nikt nie mógł jej skopiować.