Doceniajmy pracę twórców – ochrona własności intelektualnej

Paganiniemu nigdy nie zdarzało się zostawiać kart z nutami na pulpicie, albowiem nie dopuszczał do siebie myśli by ktoś mógł zrobić ich kopię. Kiedy grał na próbie kadencję w swoim koncercie orkiestra wpatrzona była, jak operuje palcami, przerywał i mówił do obserwatorów: „i tak dalej”. Rezygnował z niej podczas prób, aby nikt nie mógł jej skopiować.