Zgodnie z ogólną normą w rozporządzeniu o zabezpieczeniu danych osobowych, każdy zestaw danych osobowych powinien być zgłoszony GIODO.

Dla biznesmenów wpływ ma brak nieodzowności rejestrowania zbioru danych personalnych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury bądź rachunku. Należałoby jednakże pamiętać, że jeśli obok wzmiankowanego celu przedsiębiorca wykorzysta te dane personalne np. dla celów reklamowych, to zbiór podlega przymusowi rejestracji w bazie GIODO.

Organizacja konkursów lub loterii- formalności prawne, których musimy dopełnić w urzędach oraz umowy z klientami oraz sponsorami konkursu

Konkursy jak również loterie są od wielu lat niezwykle popularne. Duża liczba firm decyduje się na ich organizację przykładowo, aby zachęcić klientów do zakupu produktów bądź nagrodzić zwycięzców za to, że kupują produkty danej firmy. Z organizacją różnego typu konkursów, wiąże się jednak także wiele formalności.