Czym jest umowa o zakazie konkurencji a także kiedy następuje przedawnienie zobowiązania fiskalnego?

Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, że pracownik nie zdoła prowadzić wobec pracodawcy żadnej aktywności rywalizującej. Nie może również na pewno wykonywać pracy w ramach związku pracy dla podmiotu, który prowadzi taką samą aktywność. Pracownikowi należy się odszkodowanie za dochowanie zakazu. W Internecie możemy odnaleźć niemało orientacyjnych umów o zakazie konkurencji i formularzy, z jakich zdołamy korzystać.

Norma iso 14001

Szczególnie istotną na naszym krajowym rynku normą zarządzania środowiskowego jest norma iso 14001. Jest to jeden ze standardów iso, który opublikowany został przez British Standards Institution w 1992 roku. Był to wtedy pierwszy standard na świecie, który nierozerwalnie związany był z systemem zarządzania środowiskiem BS 7750. Cztery lata później instytucja opublikowała unowocześnioną wersję normy, którą była właśnie 14001. Ma to niemałe znaczenie do dnia obecnego.