Z pozwem wygrasz prościej, kiedy trochę się dowiesz – Nie bój się. Posiądź wiedzę.

W postępowaniu sądowych poruszane są problemy, które zostały zgłoszone przez stronę poszkodowaną. Warto zwrócić uwagę, że nikt nie ma ochoty zbyt długo dochodzić swoich racji. To sprawia, że wiele powodów przychyla się do ugody zaproponowanych przez oskarżonego przed rozpoczęciem postępowania. Jeśli chcemy zapobiec postępowaniu, trzeba pamiętać o możliwościach, jakie ofiarowuje nam prawo. Kluczowe bywa nauczenie się sporządzania tak zwanych pism procesowych.
Czytaj dalej...

Jakie obowiązki realizuje komornik sądowy?

Zawód komornika jest na pewno bardzo ciężkim zajęciem. Najczęściej ludzie czują do osób pracujących w tym zawodzie nie tylko niechęć, ale również wręcz nienawiść. Nadrzędną przyczyną takich emocji jest naturalnie zakres jego działań. Praca komornika jest również zawodem niezwykle niebezpiecznym i wymagającym odwagi. Do typowych działań komornika można zaliczyć ściąganie długów. Działanie takie posiada kilka etapów. Na początku ściąganie należności opiera się na zajęciu konta bankowego. Konfiskuje się najczęściej większą część dochodów dłużnika, jednak nie całość, aby pozostawić mu jakieś środki do życia. Niekiedy jednak zdarza się taka sytuacja, kiedy dłużnik nie posiada żadnych pieniędzy i nie ma sposobu na tego rodzaju działanie.
Czytaj dalej...

Legalizacja wizyty i zatrudnienia w Polsce, czyli jak cudzoziemiec może uzyskać prawa i dodatkowe względy.

Studiując można zauważyć jak wielu obcokrajowców, szczególnie ze wschodniej partii Europy przyjeżdżają do Polski, mając nadzieje na lepsze perspektywy rozwoju. Co trzeba zrobić, by móc uzyskać kartę pobytu obcokrajowca, która daje przepustkę do praw i przywilejów. Karta pobytu cudzoziemca jest to zaświadczenie znaczący dla obcokrajowców.
Czytaj dalej...