Zgodnie z ogólną normą w rozporządzeniu o zabezpieczeniu danych osobowych, każdy zestaw danych osobowych powinien być zgłoszony GIODO.

Dla biznesmenów wpływ ma brak nieodzowności rejestrowania zbioru danych personalnych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury bądź rachunku. Należałoby jednakże pamiętać, że jeśli obok wzmiankowanego celu przedsiębiorca wykorzysta te dane personalne np. dla celów reklamowych, to zbiór podlega przymusowi rejestracji w bazie GIODO.