Czym jest umowa o zakazie konkurencji a także kiedy następuje przedawnienie zobowiązania fiskalnego?

Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, że pracownik nie zdoła prowadzić wobec pracodawcy żadnej aktywności rywalizującej. Nie może również na pewno wykonywać pracy w ramach związku pracy dla podmiotu, który prowadzi taką samą aktywność. Pracownikowi należy się odszkodowanie za dochowanie zakazu. W Internecie możemy odnaleźć niemało orientacyjnych umów o zakazie konkurencji i formularzy, z jakich zdołamy korzystać.